• Távfelügyeleti szolgáltatás

    Távfelügyeleti szolgáltatás

    Kös­sön velünk táv­fel­ügye­leti szerző­dést, havi 3500 Ft-os áron és mi meg­old­juk szá­mí­tó­gé­pes prob­lé­máit! Tanács­adás, véde­lem, kar­ban­tar­tás … … és mindez azon­nal. Tel: 30/2281–381

  • Helyszíni szervíz akció

    Helyszíni szervíz akció

    Tisz­telt Part­ne­rünk! A tavasz folya­mán ingye­nes kiszál­lás­sal, az Ön ott­ho­ná­ban, Cégé­nél tart­juk kar­ban és javít­juk szá­mí­tó­gé­pét! Ked­vez­mé­nyes óra­díj: 3000 Ft/óra 30/2281–381    

Nagyker akciók: Dell: Inspiron 7537 — Luxus élmény ráadással, Microsoft: Visual Studio promócióban már csak néhány napig.

  ● Ins­pi­ron 7537 — Luxus élmény ráadás­sal   ● Nexus 7 további árcsök­ke­nés   ● Visual Stu­dio pro­mó­ci­ó­ban már csak néhány napig   ● Inter­net Secu­rity 2014 — három licence egy árá­ért     Ins­pi­ron 7537 — Luxus élmény ráadás­sal   Dell Ins­pi­ron 7537 A sar­kí­tott élek, a hát­tér­vi­lá­gí­tás­sal ellá­tott bil­lentyű­zet és a leg­kor­szerűbb mul­ti­mé­diás funk­ciók teszik opti­má­lis válasz­tássá ezt… Read more →