Nagyker akciók: Dell: Inspiron 7537 — Luxus élmény ráadással, Microsoft: Visual Studio promócióban már csak néhány napig.

  ● Ins­pi­ron 7537 — Luxus élmény ráadás­sal   ● Nexus 7 további árcsök­ke­nés   ● Visual Stu­dio pro­mó­ci­ó­ban már csak néhány napig   ● Inter­net Secu­rity 2014 — három licence egy árá­ért     Ins­pi­ron 7537 — Luxus élmény ráadás­sal   Dell Ins­pi­ron 7537 A sar­kí­tott élek, a hát­tér­vi­lá­gí­tás­sal ellá­tott bil­lentyű­zet és a leg­kor­szerűbb mul­ti­mé­diás funk­ciók teszik opti­má­lis válasz­tássá ezt… Read more →